Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez WOODEN WORLD Spółka z O.O. Roków 40B, 34-100 Wadowice w celu realizacji złożonego zamówienia  i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz przesyłania informacji o charakterze marketingowym. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są i nie będą przekazywane, odsprzedawane  ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne są do realizacji umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego. 

4. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych  w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.