POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Nabywca ma pełne prawo, aby składać Sprzedawcy " WOODEN WORLD Spółka z O.O. Roków 40B, 34-100 Wadowice email: sklep@deckchair.pl mobile: +48 667 065 614" reklamacje dotyczące zakupionego towaru.

2. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawna reklamacja powinna zawierać:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nadawcy

datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nadawcy

wszelkie okoliczności uzasadnienia reklamacji

zdjęcie uszkodzonego fragmentu przedmiotu

paragon lub fakturę potwierdzającą zakup

3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostaje poinformowany drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie do 14 dni.

ZWROTY 

 1. Nabywca ma pełne prawo do zwrotu zakupionego standardowego towaru, zgodnie z obowiozującym prawem (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.)

 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umówy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 4. Produkty do których naliczana jest dodatkowa opłata ze względu na zmiany wymiarów, dodatkowe elementy, zmiana uchwytów, wybór koloru itp. traktowany jest jako przedmiot niestandardowy.